645 859 551 info@lataba.es

avís legal

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular del web: www.lataba.es

Denominació Social: La Sínia de l’Hort, S.L.
Carrer Santa Maria 9
Carrer santa Maria 9
08735 Vilobí del Penedès
www.lataba.es
info@lataba.es
CIF: B66066812

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a La Sínia de l’Hort, S.L. i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de La Sínia de l’Hort, S.L.

L’accés al lloc web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part de La Sínia de l’Hort, S.L. llevat que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’us

L’accés a aquest lloc web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix per tal de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc web per a la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

La Sínia de l’Hort, S.L., no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquest web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquest web amb fins o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que puguin ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

La Sínia de l’Hort, S.L., es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes i serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

La Sínia de l’Hort, S.L., no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a aquest lloc web, tot i que posarà els seus majors esforços per evitar-los.

Política de protecció de dades

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes i serveis.

Mitjançant l’emplenament de formularis de contacte de la web o mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a La Sínia de l’Hort, S.L., l’interessat dóna el seu consentiment exprés per al tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials i Butlletí sobre els productes o serveis de La Sínia de l’Hort, S.L.

En cap cas La Sínia de l’Hort, S.L., utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Per mantenir-lo informat sobre novetats, promocions o nous productes o serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant això, en qualsevol moment vostè pot demanar l’accés a les seves dades personals i la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.
Identitat del responsable (contacte):

La Sínia de l’Hort, S.L.
Carrer Santa Maria 9, 08735 Vilobí del Penedès, Barcelona
info@lataba.es

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquest web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

La Sínia de l’Hort, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar alguna activitat o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les xarxes socials consent expressament el tractament de les seves dades personals conforme a la seva política de privacitat. També consent expressament l’accés La Sínia de l’Hort, S.L. al tractament de les seves dades contingudes en la llista d’amics i al fet que al fet que les notícies publicades sobre qualsevol producte de La Sínia de l’Hort, S.L. apareguin en el seu mur.

De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament Europeu, l’informem que les dades personals dels seguidors de LA TABA, seran incorporades a un fitxer el titular del qual és La Sínia de l’Hort, S.L. amb la finalitat de mantenir informats a través de les xarxes socials sobre notícies relatives a les activitats de La Sínia de l’Hort, S.L.

La seva petició per connectar, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats.

La publicació de comentaris i continguts a les xarxes socials es convertiran en informació pública, de manera que els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. La Sínia de l’Hort, S.L. no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporin a la pàgina. No obstant això, les persones les dades personals estiguin publicats o estiguin inclosos en comentaris, podran sol·licitar a La Sínia de l’Hort, S.L. la cancel·lació dels mateixos.

En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitar el tractament de les seves dades, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que li identifiqui, dirigit a La Sínia de l’Hort, S.L. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del que disposen les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que pogués correspondre-i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.